• FEB 2015 – Haiti en vrac…

 

Click on pictures to accesss stories.

 “Un pays ne se développe pas uniquement que par son gouvernement, mais aussi par l’ingéniosité de ses concitoyens et de leur savoir-faire, par une conscience sociale et le goût du bon et du beau…”BO LAKAY 04

 

BO LAKAY 16


Aussi surprenant que cela paraisse,
« le pays maudit » est vêtu d’un manteau d’or.

BO LAKAY 02


BO LAKAY 11


BO LAKAY 03

 

BO LAKAY 08


BO LAKAY 09


BO LAKAY 10

BO LAKAY 08

BO LAKAY 07


BO LAKAY 04


Zaboka dominiken!

Daly Valetby Daly Valet

Lè m te timoun, kou m fin pran kanè nan fen mwa jen nan lekòl Kay Frè vil Jeremi, manman m te toujou voye m andeyò al pase 3 mwa vakans dete a ak granmè m.

Pou ki sa nou rele zòn riral yo andeyò e peyizan yo moun andeyò, m pa konnen. Anfèt m ap pran pòz m pa konnen men ofon m konnen byen pwòp. Se jis eksklizyon sosyal. Men se pa deba sa m vle fè la. M jis vle pale de zaboka.

Le m te konn al pase vakans andeyò, se tankou m te nan paradi. Zaboka, mango, mayi boukannen, kokoye, gwayav, korosol, fig mi, lam veritab, yanm, kafe, bèf, kabrit, poul, ti zwazo…tout sa yo te fè kenken nan demè kay grann mwen. Se te yon gran lakou kote tout bèt, fri, legim ak viv te disponib… Zaboka tout varyete tèlman te anpil se ak sa grann mwen te konn grese kochon kreyòl li yo. Lakay plen zaboka, kay vwazen grann mwen yo chaje zaboka…Kay tout moun se te gran lakou ak tout sa yon moun bezwen pou w viv. Se te lavi nan paradi tankou imaj nan liv “Réveillez-vous” temwen Jehovah yo.

Lè m ap panse a tan sa yo kounye a, m rann mwen kont se moun lavil yo ki t ap viv andeyò. Andeyò bèl vi ak lanati nan kanpay. Kote bèl vi sa pase ? Ebyen nou tout konnen sa Ayiti tounen jodi a : yon retay bon twal !

Kote zaboka nou yo ? Kote zaboka nou yo ki bon pase fwomaj yo ?

Machann nan lari ak nan makèt Potoprens se zaboka ki soti Sen Domeng pi fò ap vann. Zaboka Sendomeng menm. Sa k pase peyi nou an menm ? M renmen zaboka anpil. Men zaboka Sendomeng yo san gou, yo di e yo gwo. Bèl flè san zodè. Le w goute zaboka sa yo se tankou yo fèt nan laboratwa ak moso papye mouye melanje ak bè kizin enferyè.

Jodi a gen yon zanmi ki mande m nan ki mwa m fèt. Mwen di l mwen pa fèt nan mwa e ke se nan epòk mwen fèt. Li replike pou l di m kijan se nan epòk mwen fèt la. Mwen repete pou li m pa fèt nan mwa, mwen fèt nan epòk…..epòk zaboka. Donk se yon fason pou m te montre zanmi an jan m renmen zaboka. Anfèt se laverite, paske lè m te konn al pase vakans kay grann mwen andeyò nan epòk zaboka an ete, se konm si m te refèt ankò chak fwa.

Vwala kounye a m ap viv nan yon epòk kote se zaboka enpòte soti Sendomeng ki anvayi peyi m nan. Tris pou Ayiti.

Si bon zaboka nou yo te konn fè m santi m fenk fèt e ke m ap viv bèl vi lè m te timoun, pandan m granmoun nan la vye zaboka dominiken ki anvayi Ayiti yo, fè m santi m ap mouri.


BO LAKAY 06

BO LAKAY 03


BO LAKAY 02


BO LAKAY 01

BO LAKAY 12

BO LAKAY 14


BO LAKAY 13


 

Click on pictures to read the appropriate articles.

GRAPEVINE 01


GRAPEVINE 05

GRAPEVINE 02

One comment

Comments are closed.